Sjøloftet - Pizza Bark Mørland

HENT SELV

Åpent alle dager fra 11:00 - 22:00

Siste bestillingstid: 21:40

Det er mulig å legge inn forhåndsbestilling hele døgnet for fremtidige bestillinger.

Gjennomsnittlig ventetid er ca. 20 minutter.  For andre retter enn pizza er det ca. 10 minutter lenger ventetid.

HENTE SELV ELLER FÅ UTKJØRT ?

FÅ TILKJØRT

Åpent alle dager fra 11:00 - 22:00

Siste bestillingstid er 21:30

Det er mulig å legge inn forhåndsbestilling til neste dag/ fremover i tid.

Vi bringer pizza og mye annet godt til avtalt tid +/- 15 minutter eller så fort som mulig. Gjennomsnittlig leveringstid er ca. 50-60 minutter.

Minimumsordre for utkjøring er kr. 329,-

Se leveringsområde i kartutsnitt.

Vi bringer
og mye annet godt!

© 2020 Restaurant Sjøloftet